Fiscalidade

Prorrogado o límite de módulos en 125.000€ para 2019

Por admin
cartos

Tal como anunciara publicamente a Ministra de Facenda Mª Jesús Montero hai varias semanas, finalmente o último Consello de Ministros do ano celebrado no día de hoxe aprobou o Real Decreto-Lei que prorroga para o período impositivo de 2019 os límites de facturación delimitados na tributación por módulos no Imposto sobre a Renda das...

Ler máis »

Cambios para 2019 no imposto autonómico de hidrocarburos

Por admin
gasoleo_r

En 2019 igualarase o imposto de hidrocarburos en todas as Comunidades Autónomas (4,8 cént./l), e poderase recuperar integramente. En todas as Comunidades Autónomas devolveranse por gasóleo profesional 4,9 céntimos de euro por litro nas repostaxes de gasóleo A. Como xa se informou no seu día, a previsible declaración de ilegalidade da regulación do imposto autonómico...

Ler máis »

O Goberno prorroga o límite de módulos de 125.000€ en 2018

Por admin
cartos

Finalmente o Goberno decidiu no último Consello de Ministros do ano celebrado onte día 29 de Decembro prorrogar un ano máis o límite anual de facturación para poder continuar acollido ao réxime de estimación obxectiva (módulos) do IRPF e IVE en 2018. Dita prórroga recolleuse no Decreto-Lei 20/2017 de 29 de Decembro, que se...

Ler máis »

Os autónomos poderán seguir aprazando o pago de impostos

Por admin
cartos

Tras a aprobación polo Goberno o pasado mes de decembro do Real Decreto-Lei 3/2016 modificouse a regulación anterior en materia de aprazamento ou fraccionamentos no pagamento de impostos, afectando principalmente ao Imposto de Sociedades (IS) e o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). Malia que a citada norma eliminaba tal posibilidade, sen embargo a...

Ler máis »

O Goberno mantén inalterado o réxime de módulos para 2017

Por admin
hacienda

Facenda elabora o proxecto de Orde de módulos para 2017, no que os módulos do IVE e IRPF se manteñen idénticos a 2016, manténdose en 4 o límite de vehículos máximo en transporte de mercadorías. Sen embargo, a partir de 2018 só poderán acollerse a dito réxime os transportistas que non facturen máis de...

Ler máis »

Fenadismer recomenda cautela ante a sentenza do TS

Por admin
fenadismer

Ante o pronunciamento do Tribunal Supremo sobre a responsabilidade patrimonial, desde FENADISMER recoméndase cautela en relación á devolución do imposto, porén os efectos da sentenza publicada o pasado 18 de febreiro non son directamente aplicables ao resto de reclamacións por responsabilidade patrimonial presentadas. Como non podía ser doutro xeito, desde FENADISMER valórase positivamente o...

Ler máis »

O Supremo remite as sentenzas aos primeiros reclamantes

Por admin
tribunal supremo

A oficina de prensa do Tribunal Supremo fixera público o pasado 26 de xaneiro que ese mesmo día a Sala 3ª de dito Tribunal levara a cabo a deliberación e fallo dos oitos primeiros recursos presentados que o Tribunal seleccionou como “testemuñas”, e que o sentido do fallo fora estimatorio. Así mesmo, desvelaba que...

Ler máis »

A venda do camión non computa no límite dos módulos

Por admin
min_hacienda

A Axencia Tributaria vén de confirmar a Fenadismer que a venda do vehículo de transporte por un transportista autónomo non computa no novo límite para continuar acollido ao réxime de módulos. Como é sabido, desde este mes de xaneiro está en vigor o novo límite máximo de facturación para que os transportistas autónomos poidan...

Ler máis »

O Tribunal Supremo estima as primeiras reclamacións

Por admin
tribunal supremo

No día de onte, 26 de xaneiro de 2016, a oficina de prensa do Tribunal Supremo fixo público a través da súa web de que a Sala Terceira de dito Tribunal Supremo levou a cabo a deliberación e fallo dos famosos oitos primeiros recursos presentados de responsabilidade patrimonial do estado polo céntimo sanitario ilegal,...

Ler máis »

Castilla y León suprime o IH autonómico en 2016

Por admin
gasoleo_r

O goberno da Comunidade Autónoma veciña de Castilla y León decidiu finalmente abolir o tramo autonómico do imposto de hidrocarburos para 2016, feito este que agrava aínda máis as diferenzas competitivas dos nosos transportistas respecto dos veciños castellano-leoneses. O resto de novidades son que Aragón decide implantar o imposto por primeira vez, Navarra reimplantalo e...

Ler máis »