Fiscalidade

Cambios para 2019 no imposto autonómico de hidrocarburos

Por admin
gasoleo_r

En 2019 igualarase o imposto de hidrocarburos en todas as Comunidades Autónomas (4,8 cént./l), e poderase recuperar integramente. En todas as Comunidades Autónomas devolveranse por gasóleo profesional 4,9 céntimos de euro por litro nas repostaxes de gasóleo A. Como xa se informou no seu día, a previsible declaración de ilegalidade da regulación do imposto autonómico...

Ler máis »

O Goberno prorroga o límite de módulos de 125.000€ en 2018

Por admin
cartos

Finalmente o Goberno decidiu no último Consello de Ministros do ano celebrado onte día 29 de Decembro prorrogar un ano máis o límite anual de facturación para poder continuar acollido ao réxime de estimación obxectiva (módulos) do IRPF e IVE en 2018. Dita prórroga recolleuse no Decreto-Lei 20/2017 de 29 de Decembro, que se...

Ler máis »

Os autónomos poderán seguir aprazando o pago de impostos

Por admin
cartos

Tras a aprobación polo Goberno o pasado mes de decembro do Real Decreto-Lei 3/2016 modificouse a regulación anterior en materia de aprazamento ou fraccionamentos no pagamento de impostos, afectando principalmente ao Imposto de Sociedades (IS) e o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). Malia que a citada norma eliminaba tal posibilidade, sen embargo a...

Ler máis »

O Goberno mantén inalterado o réxime de módulos para 2017

Por admin
hacienda

Facenda elabora o proxecto de Orde de módulos para 2017, no que os módulos do IVE e IRPF se manteñen idénticos a 2016, manténdose en 4 o límite de vehículos máximo en transporte de mercadorías. Sen embargo, a partir de 2018 só poderán acollerse a dito réxime os transportistas que non facturen máis de...

Ler máis »

Fenadismer recomenda cautela ante a sentenza do TS

Por admin
fenadismer

Ante o pronunciamento do Tribunal Supremo sobre a responsabilidade patrimonial, desde FENADISMER recoméndase cautela en relación á devolución do imposto, porén os efectos da sentenza publicada o pasado 18 de febreiro non son directamente aplicables ao resto de reclamacións por responsabilidade patrimonial presentadas. Como non podía ser doutro xeito, desde FENADISMER valórase positivamente o...

Ler máis »

O Supremo remite as sentenzas aos primeiros reclamantes

Por admin
tribunal supremo

A oficina de prensa do Tribunal Supremo fixera público o pasado 26 de xaneiro que ese mesmo día a Sala 3ª de dito Tribunal levara a cabo a deliberación e fallo dos oitos primeiros recursos presentados que o Tribunal seleccionou como “testemuñas”, e que o sentido do fallo fora estimatorio. Así mesmo, desvelaba que...

Ler máis »

A venda do camión non computa no límite dos módulos

Por admin
min_hacienda

A Axencia Tributaria vén de confirmar a Fenadismer que a venda do vehículo de transporte por un transportista autónomo non computa no novo límite para continuar acollido ao réxime de módulos. Como é sabido, desde este mes de xaneiro está en vigor o novo límite máximo de facturación para que os transportistas autónomos poidan...

Ler máis »

O Tribunal Supremo estima as primeiras reclamacións

Por admin
tribunal supremo

No día de onte, 26 de xaneiro de 2016, a oficina de prensa do Tribunal Supremo fixo público a través da súa web de que a Sala Terceira de dito Tribunal Supremo levou a cabo a deliberación e fallo dos famosos oitos primeiros recursos presentados de responsabilidade patrimonial do estado polo céntimo sanitario ilegal,...

Ler máis »

Castilla y León suprime o IH autonómico en 2016

Por admin
gasoleo_r

O goberno da Comunidade Autónoma veciña de Castilla y León decidiu finalmente abolir o tramo autonómico do imposto de hidrocarburos para 2016, feito este que agrava aínda máis as diferenzas competitivas dos nosos transportistas respecto dos veciños castellano-leoneses. O resto de novidades son que Aragón decide implantar o imposto por primeira vez, Navarra reimplantalo e...

Ler máis »

Fixado o límite de módulos en 125.000€ para 2016 e 2017

Por admin
congreso_deputados

O Pleno do Congreso dos Deputados aprobou onte día 20 de outubro incrementar desde 75.000 a 125.000 euros o límite de facturación a empresas en 2015 para que os transportistas autónomos poidan acollerse ao réxime fiscal de estimación obxectiva (coñecido comunmente como «módulos»). Este incremento do límite de 75.000 euros dos módulos que se recollía...

Ler máis »