Internacional

Os condutores que circulan por Francia deberán renovar o A1

Por admin
francia

Como se recordará, desde 1 de Abril de 2017 os condutores profesionais (autónomos ou asalariados) que se desprazan por Francia deben levar no vehículo o certificado A1 da Seguridade Social, documento que acredita que o condutor está dado de alta na Seg. Social, e que será esixido polas autoridades francesas de control. Este impreso...

Ler máis »

O Tribunal da UE prohíbe o descanso semanal en cabina

Por admin
ue2

A prohibición de realizar o descanso en cabina só afecta aos descansos semanais normais de alomenos 45 horas, non aos reducidos. Varios Estados da UE teñen aprobada dita prohibición na súa lexislación interna en desenvolvemento do Rglto. CE 561/2006 sobre tempos de condución e descanso. Como se recordará, tanto Francia como posteriormente Bélxica, estableceron...

Ler máis »

Scania tamén é sancionada polo Cártel de camións

Por admin
scania

A Comisión Europea impón unha multa de 880 millóns de euros a Scania por participar xunto coas outras 5 marcas no cártel de fabricantes de camións. En consecuencia ábrese o prazo para que os transportistas titulares de camións Scania poidan tamén presentar a súa reclamación por danos e prexuízos. Onte mércores 27 de setembro...

Ler máis »

O Congreso favorable ao control das empresas deslocalizadas

Por admin
congreso_deputados

O Real Decreto-Lei sobre desprazamento de traballadores aprobado en Maio polo Goberno non permitía controlar axeitadamente ás empresas deslocalizadas. A meirande parte dos Grupos Parlamentares comparten o posicionamento defendido por Fenadismer de esixir ás empresas estranxeiras que operen en España que notifiquen os seus desprazamentos desde a primeira viaxe. A finales do pasado mes...

Ler máis »

Alemaña tamén prohíbe o descanso semanal en cabina

Por admin
alemania

Esta regulación, aplicable a condutores asalariados e autónomos, súmase ás prohibicións xa aprobadas en Franza e Bélxica. Como se recordará, tanto Franza como posteriormente Bélxica estableceron a finais do ano 2014 unha nova regulación consistente na prohibición de que os condutores profesionais que circulen por ditos Estados da Unión Europea poidan realizar o descanso...

Ler máis »

Alemaña tamén prohíbe o descanso semanal en cabina

Por admin
alemania

Alemaña acaba de aprobar unha reforma legal sobre a súa normativa de tempos de condución e descanso, pola que establece a prohibición de realizar a bordo do camión o descanso semanal ordinario (isto é, o descanso semanal superior a 45 horas que é obrigatorio realizar cada dúas semanas). Esta norma entrará en vigor o próximo...

Ler máis »

Italia só esixe o cumprimento do salario mínimo en cabotaxes

Por admin
europa_italia_r

O pasado mes de xullo aprobouse o Decreto lexislativo nº 136 de 17 de xullo de 2016, que entrou en vigor o pasado 26 de decembro, establecendo a obriga de que os condutores asalariados pertencentes a empresas de transporte de calquera Estado da Unión Europea e que realicen transporte interior (cabotaxe) en territorio italiano,...

Ler máis »

Austria tamén se suma á esixencia do salario mínimo

Por admin
austria

O 1 xaneiro de 2017 entrou en vigor en Austria a denominada “Lei Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz-AVRAG” sobre desprazamento de traballadores, que establece o dereito a un salario mínimo para os traballadores que operen en Austria, sendo de aplicación á actividade que se realice en Austria polos condutores asalariados de empresas de transporte de mercadorías e viaxeiros...

Ler máis »

A viñeta de París será obrigatoria a partir de 16 de xaneiro

Por admin
paris_r

A viñeta (que se colocará na parte inferior dereita da ventá do vehículo) será obrigatoria para conducir en París (cidade enteira) a partir do 16 de xaneiro de luns a venres, de 8 AM a 8 PM. Este novo réxime abrangue todos os vehículos matriculados en Europa (automóbiles, autocares, camións, furgonetas, etc.). As diferentes...

Ler máis »

Italia está a sancionar os vehículos con CMRs incorrectos

Por admin
europa_italia_r

Desde hai varios meses as autoridades italianas aumentaron os controles policiais, en especial no referente á documentación CMR. En caso de detectaren erros ou incongruencias no documento CMR, emiten a correspondente sanción que inclusive pode supor ademais que os vehículos fiquen bloqueados durante varios días. Por isto recordamos que é obrigatorio encher na súa...

Ler máis »