Normativa

As estacións ITV non selan as novas tarxetas electrónicas

Por admin
eitv_r

Tras a entrada en vigor do R.D. 920/2017, é indispensable levar a bordo do vehículo o informe favorable da inspección ITV, xa que agora a estación ITV non sela as novas fichas técnicas. A nova normativa recollida no RD 920/2017 do 23 de Outubro establece que as tarxetas ITV en formato electrónico non se...

Ler máis »

Convocadas as probas de 2019 de competencia profesional

Por admin
Xestor Tpte 1ª conv 2019r

Aberto o prazo ata 31 de xaneiro para a tramitación da instancia que dá dereito a participar na 1ª convocatoria de probas de 2019 prevista para esta primavera. A 2ª convocatoria ficará para o outono e as instancias deberán tramitarse no mes de agosto. Probablemente, estas serás as últimas convocatorias ás que se poderán...

Ler máis »

Avanzan pasemiño as negociacións do sector con Fomento

Por admin
cntc2

Logo do ultimatum ao Goberno dado ata o próximo 15 de xaneiro polas federacións de transportistas integrantes do Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), nestas dúas primeiras semanas do ano xa tiveron lugar varias reunións dos responsables do Ministerio de Fomento cos representantes das federacións do sector, mais os avances ata o momento...

Ler máis »

O ROTT e a nova norma de acceso ao sector retrásanse

Por admin
fomento

Diferentes motivos de índole político e institucional teñen retrasado a tramitación de dita reforma e non entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2018. Maila que a reforma da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres aprobada en Xullo de 2013 emprazaba ao Goberno a tramitar a modificación do Regulamento que desenvolve dita Lei...

Ler máis »

Chegan as primeiras multas por incorrecta estiba da carga

Por admin
inspeccion-camion_red

O pasado 20 de maio de 2018 entrou en vigor o Real Decreto 563/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as inspeccións técnicas en estrada de vehículos comerciais que circulen en territorio español, incluíndose como novidade que durante unha inspección en estrada se poderá someter ao vehículo á inspección da carga, a...

Ler máis »

Próximas inspeccións en estrada da estiba da carga

Por admin
xornada estiba stg 13-06-15r

O Real Decreto 563/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as inspecciones técnicas en estrada de vehículos comerciais que circulen en territorio español, establece novas obrigas para os transportistas que deben terse en conta para evitar ser sancionados, ou que os seus vehículos sexan inmobilizados en estrada. Dita regulación entrará en vigor...

Ler máis »

O novo R.O.T.T. ameaza ás cooperativas de transporte

Por admin
carloslaya

O Ministerio de Fomento presentou un proxecto de modificación do Regulamento de Ordenación do Transporte Terrestre (R.O.T.T.) cuxo contido se presenta moi prexudicial para as cooperativas de transportistas, ao limitarse o acceso á profesión de novos transportistas autónomos, de xeito que de se aprobar finalmente poría en risco a medio prazo a continuidade das...

Ler máis »

O Goberno prorroga o límite de módulos de 125.000€ en 2018

Por admin
cartos

Finalmente o Goberno decidiu no último Consello de Ministros do ano celebrado onte día 29 de Decembro prorrogar un ano máis o límite anual de facturación para poder continuar acollido ao réxime de estimación obxectiva (módulos) do IRPF e IVE en 2018. Dita prórroga recolleuse no Decreto-Lei 20/2017 de 29 de Decembro, que se...

Ler máis »

O Tribunal da UE prohíbe o descanso semanal en cabina

Por admin
ue2

A prohibición de realizar o descanso en cabina só afecta aos descansos semanais normais de alomenos 45 horas, non aos reducidos. Varios Estados da UE teñen aprobada dita prohibición na súa lexislación interna en desenvolvemento do Rglto. CE 561/2006 sobre tempos de condución e descanso. Como se recordará, tanto Francia como posteriormente Bélxica, estableceron...

Ler máis »

Fenadismer solicita ao Ministro máis control da deslocalización

Por admin
cntc2

O Ministro de Fomento reuniuse coas federacións membro do Comité Nacional de Transporte por Carretera para analizar a situación do sector, reunión que se aproveitou por Fenadismer para poñer enriba da mesa temas como a competencia desleal das empresas deslocalizadas, o novo paquete lexislativo europeo ou o desvío de camións ás autoestradas. O martes...

Ler máis »