Normativa

Os autónomos poderán seguir aprazando o pago de impostos

Por admin
cartos

Tras a aprobación polo Goberno o pasado mes de decembro do Real Decreto-Lei 3/2016 modificouse a regulación anterior en materia de aprazamento ou fraccionamentos no pagamento de impostos, afectando principalmente ao Imposto de Sociedades (IS) e o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). Malia que a citada norma eliminaba tal posibilidade, sen embargo a...

Ler máis »

Italia só esixe o cumprimento do salario mínimo en cabotaxes

Por admin
europa_italia_r

O pasado mes de xullo aprobouse o Decreto lexislativo nº 136 de 17 de xullo de 2016, que entrou en vigor o pasado 26 de decembro, establecendo a obriga de que os condutores asalariados pertencentes a empresas de transporte de calquera Estado da Unión Europea e que realicen transporte interior (cabotaxe) en territorio italiano,...

Ler máis »

Austria tamén se suma á esixencia do salario mínimo

Por admin
austria

O 1 xaneiro de 2017 entrou en vigor en Austria a denominada “Lei Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz-AVRAG” sobre desprazamento de traballadores, que establece o dereito a un salario mínimo para os traballadores que operen en Austria, sendo de aplicación á actividade que se realice en Austria polos condutores asalariados de empresas de transporte de mercadorías e viaxeiros...

Ler máis »

Novidades do salario mínimo en Francia e Alemaña en 2017

Por admin
alemanfrances_r

A partir de 1 de xaneiro de 2017 ambos países introducirán como novidade no que atinxe as súas respectivas normas que esixen o cumprimento dos seus respectivos salarios mínimos para os condutores que se despracen a estes países, a obrigatoriedade de efectuar as comunicacións de desprazamento dos condutores de xeito telemático. Francia A partir...

Ler máis »

Os certificados da Lei Macrón serán online desde 1 de xaneiro

Por admin
salariomin_frances_r

Como xa se ten informado, aquelas empresas de transporte que teñan condutores asalariados e que realicen operacións de transporte con orixe ou destino en Francia ou operacións de cabotaxe en dito país, deben encher o modelo de certificado de desprazamento “attestation de detachement” editado polo Goberno francés, designando para isto tamén un representante en...

Ler máis »

Novidades sobre o descanso do condutor no ferry ou tren

Por admin
ferry_red

Co gallo de facilitar o cumprimento da lexislación europea en materia de tempos de condución e descanso no sector do transporte por estrada, a Comisión Europea aproba e actualiza periodicamente notas orientativas dirixidas tanto ás autoridades públicas como ás empresas do sector sobre cuestións reguladas en dita normativa para permitir unha mellor aplicación das...

Ler máis »

Italia esixirá o salario mínimo desde 26 de decembro

Por admin
europa_italia_r

O Goberno italiano aproba a norma que establece a esixencia do salario mínimo aos condutores profesionais que realicen operacións de transporte en dito país a partir do 26 de decembro, faltando aínda por concretar cuestións relativas ao ámbito de aplicación, condicións salariais e procedemento de control. O pasado mes de xullo aprobouse o Decreto...

Ler máis »

Dítase a primeira sentenza estimatodia da acción directa

Por admin
lexislacion

A Audiencia Provincial de Zaragoza acaba de ditar unha Sentenza que considera que no caso de que o transportista exerza a acción directa, o pagamento dos portes do cargador ao intermediario non exime de responsabilidade ao cargador fronte ao transportista. A Sentenza ditada pola Audiencia Provincial de Zaragoza o pasado 20 de setembro de...

Ler máis »

Nova autorización bilateral para transportar a Andorra

Por admin
andorra_r

O Goberno de Andorra esixirá desde Outubro a todos os transportistas españois que transiten polo seu territorio unha nova autorización internacional. O custo de dita autorización é de 126 euros por camión e deberase solicitar ante o Ministerio de Fomento. A finais de 2014 o Reino de España e o Principado de Andorra subscribiron...

Ler máis »

Francia introduce novidades na aplicación da Lei Macron

Por admin
salariomin_frances_r

Mediante o Decreto do Ministerio de Emprego francés 2016/1044, establécese que a partir do 1 de xaneiro de 2017 as empresas de transporte deberán, previamente a realizar servizos de transporte en Francia (cabotaxe ou internacional), rexistrar vía internet o “certificado de desprazamento” na páxina web do Ministerio de Emprego francés (denominado SIPSI e cuxa...

Ler máis »