Normativa

Italia aproba Decreto sobre desprazamento de traballadores

Por admin
europa_italia_r

O Goberno Italiano aprobou o Decreto Lexislativo nº 136 de 17 de xullo de 2016, publicado na súa “Gazzetta Ufficiale” o pasado 21 de xullo, polo que traspón a Directiva Europea sobre desprazamento dos traballadores. A nova regulación italiana en principio só é aplicable aos transportes interiores realizados en territorio italiano (cabotaxe), non sendo de...

Ler máis »

O goberno francés modifica o certificado de desprazamento

Por admin
salariomin_frances_r

Sen previo aviso, o Ministerio de Traballo francés acaba de modificar o modelo oficial de CERTIFICADO DE DESPRAZAMENTO. A falta de indicación contraria por parte das autoridades francesas, cremos que debe entenderse que os certificados cubertos segundo o modelo anterior, que se realizaron cun período de validez de ata 6 meses, e que xa...

Ler máis »

Francia non sancionará pola Lei Macron ata o 23 Xullo

Por admin
salariomin_frances_r

O Ministerio de Traballo francés acaba de comunicar formalmente ao Goberno español a súa decisión de conceder un prazo transitorio de tres semanas para que as empresas de transporte poidan adaptarse gradualmente á nova regulación establecida. Así, ata o 22 de xullo o labor dos axentes de control en estrada será exclusivamente informativo en...

Ler máis »

Representante en Francia por só 18 euros con Apetamcor

Por admin
francia

Francia esixe desde hoxe venres 1 de xullo o cumprimento da Lei Macron a todos os transportistas de calquera nacionalidade que realicen transporte internacional con orixe ou destino Francia, ou transporte de cabotaxe en dito, se ben as autoridades galegas teñene manifestado que non van sancionar nas primeiras semanas en vigor da norma para...

Ler máis »

O 1 de xullo entra en vigor a Lei francesa do salario mínimo

Por admin
salariomin_frances_r

O próximo 1 de xullo de 2016 entrará en vigor o «Décret» 2016-418 de 7 de abril que establece as condicións de aplicación das normas de desprazamento dos traballadores para, entre outros, os condutores de camións e autocares, e outro persoal que se desprace por estrada e vía navegable. Esta Lei aplícase aos traballadores...

Ler máis »

Fomento confirma que o certificado non é obrigatorio

Por admin
tacho-dig

A Comisión Europea aprobou o pasado 6 de maio unha Nota Interpretativa relativa á utilización do “certificado de actividades”, onde establecía que: “O condutor está na obriga de acreditar os rexistros do tacógrafo dos últimos 28 días, debendo cubrir tanto os períodos de actividade como de inactividade. Sen embargo, no caso de que o...

Ler máis »

Xornada formativa sobre o megacamión no Porriño

Por admin
xornada megacamion porriño 03-06-16r

APETAMCOR informa na súa web (facer click aquí) da interesantísima xornada formativa que organiza dirixida aos profesionais do sector do transporte sobre un tema de máxima actualidade que hoxe suscita moitas dúbidas no sector como é a introdución en España dos novos conxuntos de vehículos de transporte en configuración euromodular, isto é, os coloquialmente...

Ler máis »

Campaña de control en transporte de mercadorías perigosas

Por admin
adr2015

O Ministerio de Fomento está a desenvolver unha campaña intensiva de control para comprobar se todos os servizos de transporte de mercadorías perigosas que presten os transportistas se levan a cabo cumprindo coa obriga de contratar un Conselleiro de Seguridade, sendo sancionados en caso contrario cunha infracción moi grave con multa de 4.001 euros....

Ler máis »

Tráfico permitirá simulacións de autorizacións para os megacamións

Por admin
megacamion2

O pasado 23 de decembro de 2015 publicouse no BOE a Orde PRE/2788/2015, de 18 de decembro, pola que se modificou o Regulamento Xeral de Vehículos, aprobándose a circulación por territorio español dos novos conxuntos de vehículos de transporte en configuración euromodular, isto é, os denominados megacamións. Ademais, para dita circulación establecíase como requisito...

Ler máis »

Francia volve ao criterio europeo para a condución en equipo

Por admin
francia

Como é abondo coñecido no sector, as autoridades francesas modificaran o seu criterio de interpretación para a condución en equipo, contradicindo non só a posición do resto de países da Unión Europea, senón tamén a posición da propia Comisión Europea ao respecto, deixando de considerar na condución en equipo os primeiros 45 minutos de...

Ler máis »