Normativa

En dúbida a obrigatoriedade do certificado de actividades

Por admin
????????

A Comisión Europea aprobou no día de onte unha Nota Interpretativa relativa á utilización do “certificado de actividades”, documento regulado na Directiva CE 2006/22, en cuxo artigo 11 establece que en certas situacións cando o condutor dun vehículo de transporte obrigado a levar tacógrafo está lonxe do seu vehículo e, en consecuencia, ditos períodos...

Ler máis »

O CNTC entende precipitada a implantación dos megacamións

Por admin
megacamion2

O Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) vén de facer público un duro comunicado no que acusa á Dirección Xeral de Tráfico de térense posto en circulación estes novos conxuntos “de xeito precipitado e sen a prudencia que tivera sido necesaria”. Así, desde o CNTC apúntanse que a introdución dos megacamións en Holanda...

Ler máis »

A Seg. Social resístese a devolver as cotizacións indebidas

Por admin
cartos

As empresas transportistas (xa sexan autónomos ou sociedades) que realicen transporte con vehículos pesados (máis de 3,5 toneladas de carga útil) e teñan condutores asalariados, poden solicitar á Tesourería Xeral da Seguridade Social o exceso de cotización por continxencias profesionais que se estivo pagando á Seguridade Social nos últimos 4 anos (ata decembro de...

Ler máis »

A DGT aproba as instrucións técnicas para os megacamións

Por admin
megacamion2

A Dirección Xeral de Tráfico aprobou definitivamente onte a Instrución Técnica que establece os requisitos para autorizar a circulación dos megacamións en España. Estes conxuntos de vehículos poderán circular a 90 km/h e deberán posuír unha potencia mínima en función do itinerario a realizar. Como se poderá lembrar, a Dirección Xeral de Tráfico aprobou...

Ler máis »

Francia cambia de criterio nas pausas da condución en equipo

Por admin
francia

O Estado francés acaba de emitir unha nota da Dirección de Servizos de Transportes que modifica a interpretación do Regulamento CE 561/2006 en relación ás pausas. A nova interpretación establece que, coa entrada en vigor do Regulamento 165/2014 do tacógrafo, as pausas deberán realizarse co selector de actividade na posición de descanso. Como é...

Ler máis »

A Comisión Europea lexisla contra o dumping social

Por admin
ue2

A Comisión Europea promove unha reforma da Directiva sobre desprazamento dos traballadores para loitar contra o dumping social. Neste sentido, Fenadismer anuncia que solicitará que se estableza unha regulación específica para o sector do transporte por estrada para permitir un control efectivo das empresas de transporte que se deslocalizan en países con menores custos...

Ler máis »

A DGT limitará a velocidade dos megacamións a 80 km/h

Por admin
megacamion2

A DGT elabora o Proxecto de Instrución Técnica que establece os requirimentos para autorizar a circulación dos megacamións, destacando a intención de limitar a velocidade destes conxuntos euromodulares a 80 km/h. Deberase obter unha autorización de carácter anual e comunicar semanalmente á DGT todas os viaxes realizadas. A Dirección General de Tráfico (DGT) vén...

Ler máis »

Non varían en 2016 as contías por paralización

Por admin
camion-en-carga

Na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016 (Lei 44/2015, de 29 de outubro), mantéñense as mesmas contías para o índice IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples) ca no ano anterior 2015. Isto implica que para o ano 2016 mantéñense os mesmos importes que en 2015, tanto para as...

Ler máis »

Aprobada a circulación dos megacamións en España

Por admin
megacamion2

Hoxe mércores 23 de decembro publicouse no BOE a Orde PRE/2788/2015, de 18 de decembro pola que se modifica o Regulamento Xeral de Vehículos, aprobando a introdución dos megacamións en España, isto é, os conxuntos de vehículos en configuración «euromodular» compostos por máis de 6 eixos, e ata 60 toneladas de MMA e 25,25...

Ler máis »

Os megacamións poderán circular por fin en decembro

Por admin
megacamion2

O Goberno vai aprobar finalmente a circulación de megacamións de 60 toneladas e 25,25 metros polas nosas estradas. A modificación normativa terá lugar en decembro, segundo confirmou onte xoves o Director Xeral de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, ás asociacións de transportistas durante unha reunión celebrada no Ministerio de Fomento na que se deu...

Ler máis »